Тимофєєва Дар`я Леонідівна надійшов Дніпропетровський коледж технологій та дизайну

18.08.2024

Тимофєєва Дар`я Леонідівна надійшов Дніпропетровський коледж технологій та дизайну

 


Тимофєєва Дар`я Леонідівна надійшов Дніпропетровський коледж технологій та дизайну  Україна, Дніпропетровськ  Дніпропетровський коледж технологій та дизайну  Дизайн  Молодший спеціаліст на базі основного базового середнього освіти, денна форма навчання. ВМ 25 / БМ 2  Мистецтво / дизайн / Моделювання та конструювання промислових виробів ( дизайн і моделювання одягу)

Tymofyeyeva Dar`ya Leonidivna nadiyshov Dnipropetrovsʹkyy koledzh tekhnolohiy ta dyzaynu

Ukrayina, Dnipropetrovsʹk

Dnipropetrovsʹkyy koledzh tekhnolohiy ta dyzaynu

Dyzayn

Molodshyy spetsialist na bazi osnovnoho bazovoho serednʹoho osvity, denna forma navchannya. VM 25 / BM 2 Mystetstvo / dyzayn / Modelyuvannya ta konstruyuvannya promyslovykh vyrobiv ( dyzayn i modelyuvannya odyahu)

 


Просмотров: 76 

© akadem-risunok.in.ua